Logo UELogo Guvernul RomanieiLogo Instrumente Structurale

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ
din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020

 

Comunicat de presa finalizare proiect
clic pentru detalii

6 decembrie 2023
Evenimentul de închidere al proiectului
clic pentru detalii

 

 

PROIECT SUPORT PENTRU PREGATIREA DANUBIUS - RI (DANS2)

 

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Știința Biologice anunță începerea derulării Proiectului suport pentru pregătirea DANUBIUS – RI, având următoarele date de identificare:


Cod SMIS proiect: 139648
Apel: Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI
Componentă 1 - Apel:POC/699/1/1/Mari infrastructuri de CD/1/Mari infrastructuri de CD
Axa Prioritară : Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Operațiunea: Mari infrastructuri de CD
Liderul proiectului: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE - INCDSB

 

Parteneri:

Buget eligibil total:

22.605.670,70 Lei
Proiect co - finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

OBIECTIVE GENERALE

Completarea aplicației europene pentru finanțarea componentelor romanești, Hub și Supersite-ul Delta Dunării, ale infrastructurii pan-europene DANUBIUS-RI cu studiile solicitate de legislația în vigoare:

și pregătirea implementării proiectului de realizare a infrastructurii DANUBIUS-RO.
Infrastructura distribuită pan-european DANUBIUS-RI se adresează Domeniului 3 de specializare inteligentă: Energie, Mediu și Schimbări Climatice, Subdomeniul 3.2 Mediu și schimbări climatice.

 

Anunț public

privind decizia etapei de încadrare de către ARBDD Tulcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  “CENTRUL INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU FLUVII-MĂRI “DANUBIUS-RI” clic pentru detalii..


Comunicat de presa
lansare proiect
clic pentru detalii

Conferinta
lansare proiect
clic pentru detalii

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte
programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro